کمک =تفکر متفاوت

گاهی رد میشی از یه خیابون ولی یهو چشمت میفته به یادم که عینک مشکی وعصا داره ناگاه میری سمتش تا از خیابون ردش کنی همون لحظه که سمتش میری با عصاش محکم میزنه توی سرت می گه ::: دزد ملت کیفمو می خواد بدزده


گاهی میبینی وحست میگه یه نفر از درون شکست خرده وحست میگه شکست سختری در راه جلوییش وجود داره ولی وقتی سعی می کنی دقیق بشناسیش تا بتونی از یه راه بهتری کمکش کنی ناقافل متوجه میشی که اونطرف به اسم قضاوت از افکارش بهت نگاه میکنه ومیگه تو منو قضاوت کردی ودیگران نکردن

درحالی که نیتت خیره ولی عملت به قضاوت تشبیه شده باعث میشه نسبت به آدما بی تفاوت بشی ولی این طرز فکر هم صحیح نیس

در زندگی باید به گونه ای رفتار کنیم که نه خرد بشیم نه کسی رو خرد کنیم

ممکنه با عجولیت باعث ایجاد این رفتارات بشیم ولی هیچگاه دست از کمک برنداریم

ولی اگر دیدید کسی کمک نخواست از دور برایش دعا کنید تا به وسیله های دیگری کمک بشه

کمک کردن به دیگران چرخه ای هس که باعث کمک کردن به خودمان میشود



تاريخ : پنجشنبه 15 تير 1396 | 20:58 | نویسنده : یک دوست خوب |