جواب سوال قبل

آره شده گاهی همه آدما از زندگی خسته بشن ولی نشده که دوباره ادامه ندن وبی ثبات باشن.

همه خسته شدیم گاهی ولی ادامه دادیم به زندگی خودمون وحتی این حالت روحی رو فراموش کردیم

از این حالتای روحی زیاد میاد سراغ ما آدما موقع احساس فشارزیاد روحی از مشکلات زندگی

ولی مهم اینه توی این وضع نمونیم وادامه بدیم

فشارهای زندگی همیشه میان ومیرن مهم برخورد درست ماست

تاريخ : دوشنبه 19 تير 1396 | 6:05 | نویسنده : یک دوست خوب |