شکستن پی در پی قلب

متوجه شدید وقتی پشت سرهم قلبتونو میشکنن عادت می کنید ودیه ناراحت نمی شید

منم الان همین حسو دارم وقتی پی در پی قلبمو میشکنن دیه ناراحت نیستم یه حس عجیبیه نه!!!!

این حس به من خیلی قدرت داده چون دیه هرکسی نمی تونه منو ناراحت کنه چون قلبی دیه نمونده 😂

گاهی آهی به بلندای آسمان پرواز می کنه ودیه به زمین نمیاد تا روز قیامت امیدوارم از اون آه قسمت هیچ آدمی نشه چون وقتی بیاد زمین زلزله میشه 👎

قلبای همو نشکنید تا حق الناسی به گردنتون نباشه وبدون آه مومن برید از این جهان به جهان عشقتاريخ : پنجشنبه 22 تير 1396 | 18:17 | نویسنده : یک دوست خوب |