سخن نویسنده .....

گاهی هر کاری می کنی تا بی گناهیتو ثابت کنی ولی ممکنه توی همون راه هزارتا حرف بخوری از دیگران که حتی در شأنت نباشه شنیدن اون حرفا به نظر من اگه تلاشتو کردی دیدی داره بهت وشأنت وشخصیتت بی احترامی میشه دست بکشی از اثبات بی گناهیت چون ارزش نداره برای اثباتش وجودت وروح وروانت خشه دار بشه بخاطر یه مشت مردمی که حتی درک ندارن تو چه کسی هسی ،من متوجه شدم در زندگی پیش خدا بی گناه باشی بسه!!!نه پیش خلق خدا چون عقل وهوش خدا بالاترو برتره ومی تونه درکت کنه ومتوجه بشه ولی مردم عقلشون به چشماشونه وآگاهی از واقعیت ندارند ونمی خواهند داشته باشن.پس در راه اثبات بی گناهیت مواظب باش خرد نشیتاريخ : پنجشنبه 22 تير 1396 | 20:53 | نویسنده : یک دوست خوب |